• Fotograf na Pierwszej Komunii Świętej – oferta na zdjęcia

 • To najważniejszy dzień w życiu ośmiolatka. Podniosła uroczystość, komunijne prezenty oraz zrobione przez zawodowego fotografa, w formie reportażu, zdjęcia z komunii. Najważniejsza pamiątka z tego dnia.

  Jako fotograf, mam uprawnienia do fotografowania uroczystości kościelnych w postaci ukończonego kursu liturgicznego dla fotografów.

  Z uwagi na charakter uroczystości oraz specyficzne warunki panujące w trakcie, uniemożliwiające bardzo często fotografowanie podczas sakramentu, proponuję Państwo następujące warianty:

 • Wariant pełny, zależny od zgody na fotografowanie w kościele

  Dzień zdjęciowy, od przygotowań przez spotkanie przed kościołem, zdjęcia rodzinne, msza święta z sakramentem. Zdjęcia w trakcie komunii świętej. Po zakończeniu uroczystości zdjęcia grupowe-rodzinne oraz rodziców z dzieckiem. Uroczyste spotkanie rodzinne po uroczystości. Sesja fotograficzna dziecka w trakcie spotkania lub innym terminie podczas białego tygodnia. Całość w formie fotoreportażu. Internetowa galeria fotograficzna na 3 miesiące.

  Wariant uproszczony

  Sesja fotograficzna dziecka po Pierwszej Komunii. Najczęściej w trakcie rodzinnego, uroczystego spotkania. Zdjęcia grupowe-rodzinne oraz rodziców z dzieckiem. Spotkanie rodzinne po uroczystości. Internetowa galeria na 3 miesiące.

  Wariant grupowy

  Zdjęcia w trakcie całej Komunii dla całej grupy – klasy. Od spotkania przed kościołem do zdjęcia grupowego po zakończeniu. Każde dziecko otrzymuje pakiet kilkunastu zdjęć. W tym wariancie występuje jako oficjalny fotograf klasy z uprawnieniami do fotografowania uroczystości kościelnych. Potrzebna jest zgoda proboszcza na fotografowanie.

  Przykładowa galeria zdjęć z komunii dla wariantu grupowego.

  Do każdego wariantu otrzymujecie Państwo, w zależności od opcji, kilkadziesiąt odbitek fotograficznych lub fotoksiążkę oraz nielimitowaną ilość zdjęć na nośniku cyfrowym, przygotowanych do dalszego kopiowania.

  Powyższe propozycje proszę traktować informacyjnie. Za każdym razem oferta jest ustalana indywidualnie.

Zdjęcia z Pierwszej Komunii

 • zdjęcia na pierwszej komunii
 • zdjęcia na pierwszej komunii
 • zdjęcia na pierwszej komunii
 • zdjęcia na pierwszej komunii
 • zdjęcia na pierwszej komunii
 • zdjęcia na pierwszej komunii
 • zdjęcia na pierwszej komunii
 • zdjęcia na pierwszej komunii
 • zdjęcia na pierwszej komunii
 • zdjęcia na pierwszej komunii
 • zdjęcia na pierwszej komunii
 • zdjęcia na pierwszej komunii
 • zdjęcia na pierwszej komunii
 • zdjęcia na pierwszej komunii
 • zdjęcia na pierwszej komunii
 • zdjęcia na pierwszej komunii
 • zdjęcia na pierwszej komunii
 • zdjęcia na pierwszej komunii
 • zdjęcia na pierwszej komunii
 • zdjęcia na pierwszej komunii
 • zdjęcia na pierwszej komunii
 • zdjęcia na pierwszej komunii
 • zdjęcia na pierwszej komunii
 • zdjęcia na pierwszej komunii
Pierwsza Komunia Święta

– uroczystość katolicka, w której podczas mszy świętej wierni po raz pierwszy przyjmują Najświętszy Sakrament, czyli zgodnie z wyznawaną przez siebie wiarą prawdziwe ciało Chrystusa pod postacią chleba. Do Pierwszej Komunii Świętej Kościół dopuszcza wiernych, którzy znają podstawowe prawdy wiary i rozumieją dokonującą się na mszy świętej transsubstancjację. Pierwsza Komunia Święta jest ważnym wydarzeniem nie tylko dla przyjmujących i ich rodzin, lecz również dla całej wspólnoty parafialnej.

W Polsce wiek przyjęcia Pierwszej Komunii Świętej jest obecnie ustalony na trzecią klasę szkoły podstawowej. Dzieci w dniu uroczystości komunijnej ubierają się w specjalne stroje (dziewczynki w białe sukienki, chłopcy w garnitury lub w alby komunijne). Dzieci do tego dnia przygotowują się cały rok.

Wczesna komunia. W niektórych miejscach w Polsce i na świecie praktykuje się wczesną komunię, dla 5-7 latków.

Mówił o niej św. Tomasz z Akwinu: "Kiedy dzieci zaczynają już dochodzić do pewnego używania rozumu, tak że mogą się przejąć czcią względem Eucharystii, można im tego sakramentu udzielić".

Możliwość taką dopuścił Pius X w dekrecie Quam singulari z 1910 o Komunii świętej dzieci. Dziecko może przyjąć Komunię świętą, jeżeli potrafi odróżnić chleb zwykły od Chleba Eucharystycznego i wierzy, że przyjmując Komunię świętą przyjmuje Chrystusa. Przed I Komunią świętą wymagana jest zawsze spowiedź dziecka.

Papież Jan Paweł II pochwalał zwyczaj wczesnej Komunii świętej.