• Fotograf na chrzest – oferta na zdjęcia

 • Chrzest święty jest specyficznym wydarzeniem. Główny bohater go nie pamięta. Zdjęcia wykonane przez zawodowego fotografa, zamieszczone obok oraz opisy, przedstawiają jak możemy ten dzień przypomnieć.

  Jako fotograf mam uprawnienia do fotografowania uroczystości kościelnych w postaci ukończonego kursu liturgicznego dla fotografów.

 • Opcja podstawowa

  Spotkanie przed kościołem, tu wykonuję szereg zdjęć "rodzinnych", msza z chrztem lub sam sakrament. Po zakończeniu uroczystości zdjęcia "grupowe-rodzinne" oraz rodziców z dzieckiem. Całość w formie fotoreportażu. Nielimitowaną ilość zdjęć na nośniku cyfrowym, przygotowanych do dalszego kopiowania.

  Opcja pełna

  Dzień zdjęciowy, od przygotowań przez spotkanie przed kościołem, zdjęcia "rodzinne", msza z chrztem lub sam sakrament. Po zakończeniu uroczystości zdjęcia "grupowe-rodzinne" oraz rodziców z dzieckiem. Spotkanie rodzinne po uroczystości. Domowa sesja fotograficzna dziecka w innym terminie. 30 odbitek fotograficznych w formacie 15 x 21 lub fotoksiążkę oraz nielimitowaną ilość zdjęć na nośniku cyfrowym, przygotowanych do dalszego kopiowania. Internetowa galeria ze zdjęciami na 3 miesiące.

  Powyższe propozycje proszę traktować informacyjnie. Za każdym razem oferta jest ustalana indywidualnie.

Zdjęcia z chrztu

 • Zdjęcia na chrzcie w Warszawie
 • Zdjęcia na chrzcie w Warszawie
 • Zdjęcia na chrzcie w Warszawie
 • Zdjęcia na chrzcie w Warszawie
 • Zdjęcia na chrzcie w Warszawie
 • Zdjęcia na chrzcie w Warszawie
 • Zdjęcia na chrzcie w Warszawie
 • Zdjęcia na chrzcie w Warszawie
 • Zdjęcia na chrzcie w Warszawie
 • Zdjęcia na chrzcie w Warszawie
 • Zdjęcia na chrzcie w Warszawie
 • Zdjęcia na chrzcie w Warszawie
 • Zdjęcia na chrzcie w Warszawie
 • Zdjęcia na chrzcie w Warszawie
 • Zdjęcia na chrzcie w Warszawie
 • Zdjęcia na chrzcie w Warszawie
 • Zdjęcia na chrzcie w Warszawie
 • Zdjęcia na chrzcie w Warszawie
 • Zdjęcia na chrzcie w Warszawie
 • Zdjęcia na chrzcie w Warszawie
 • Zdjęcia na chrzcie w Warszawie
 • Zdjęcia na chrzcie w Warszawie
 • Zdjęcia na chrzcie w Warszawie
 • Zdjęcia na chrzcie w Warszawie
Z teologii sakramentu Chrztu Świętego:

„…Chrzest św. jest to sakrament, w którym człowiek otrzymuje wraz z łaską uświęcającą odpuszczenie grzechu pierworodnego i wszystkich grzechów przed chrztem popełnionych (gdy chrzest przyjmuje się w starszym wieku) oraz czyni nas członkami Kościoła.

Pan Jezus ustanowił chrzest św. po swym zmartwychwstaniu i polecił apostołom udzielać go innym następującymi słowami: Idźcie i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w Imię Ojca i Syna i Ducha Św.; uczcie je zachowywać wszystko, co wam powiedziałem. (Mt 28, 19-20).

Chrzest jest koniecznie potrzebny do zbawienia (daje pierwszy raz łaskę uświęcającą) i z wyraźnego rozkazu Chrystusa: „Kto uwierzy i przyjmie chrzest będzie zbawiony, kto nie uwierzy będzie potępiony”

Istotny obrzęd chrztu polega na zanurzeniu kandydata w wodzie lub polaniu wodą jego głowy z równoczesnym wezwaniem Trójcy Świętej, to znaczy Ojca, Syna i Ducha Świętego. Od najdawniejszych czasów chrzest jest udzielany dzieciom, ponieważ jest łaską i darem Bożym, które nie zakładają ludzkich zasług. Wejście w życie chrześcijańskie daje dostęp do prawdziwej wolności.

Jeśli chodzi o dzieci zmarłe bez chrztu, to Kościół zachęca nas do ufności w miłosierdzie Boże wobec tych dzieci i do modlitwy za nie. Chrztu można udzielić tylko raz w życiu (wyciska na duszy niezatarte znamię) i jest on ważny nawet wtedy, gdy był przyjęty i innej wspólnocie chrześcijańskiej.

W razie niebezpieczeństwa śmierci nieochrzczonego każda osoba (nawet niewierząca) może udzielić mu chrztu, pod warunkiem że ma intencję uczynienia tego, co czyni Kościół, i trzykrotnie poleje wodę głowę kandydata, mówiąc: „N. (tu wymienia imię) Ja ciebie chrzczę w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego”. Informacje na piśmie o udzielonym „chrzcie z wody” należy przekazać do parafii rodziców dziecka.

Przy chrzcie są obecni również chrzestni, którzy wyznają razem z rodzicami wiarę Kościoła, w której dziecko otrzymuje chrzest, a po chrzcie mają wspierać rodziców w staraniu o to, by dziecko doszło do wyznawania wiary i wyrażało ją życiem. Dziwne wydaje się sprowadzanie roli chrzestnych przede wszystkim czy jedynie do zakresu obdarzania chrześniaka prezentami…”

Parafia św. Tomasza Apostoła na Ursynowie – chrzest święty
Parafia bł. Edmunda Bojanowskiego na Ursynowie – zdjęcia na chrzcie