• Fotograf ślubny – oferta na zdjęcia ślubne

 • Dzień ślubu jest jednym z najważniejszych i najbardziej magicznych dni Waszego życia. Jest pełen emocji, miłości i radości wynikających z rozpoczęcia życia razem, jako mąż i żona. Dlatego Wasze zdjęcia ślubne są aż tak ważne. Te obrazy stają się ponadczasowe jak pamiątki, które cieszą i są pielęgnowane przez wiele lat. Zdaję sobie sprawę, że zdjęcia ślubne powinny zostać wykonane i przygotowane z najwyższą starannością w celu zapewnienia każdej fotografii doskonałej reprezentacji Waszego wyjątkowego dnia. Jako fotograf ślubny współpracuję z Państwem na każdym etapie procesu tworzenia Waszych zdjęć ślubnych - od wyboru najlepszego pakietu odzwierciedlającego Waszą osobowość, przez zdjęcia plenerowe, kościelne aż po wybór zdjęć do Waszego album ślubnego.

  Mając blisko 20 lat doświadczeń jako fotograf, gwarantuję pewność, że wybierzemy idealny pakiet ślubny dla Was i Waszych bliskich, że oddam każdy cenny moment ślubu.

  Wszystkie zdjęcia wykonuję osobiście.

  Jako fotograf ślubny mam uprawnienia do fotografowania uroczystości kościelnych w postaci ukończonego kursu liturgicznego dla fotografów.

 • Przykładowa galeria zdjęć ślubnych dla wariantu pełnego mojej oferty.

 • Wersja I

  Dzień zdjęciowy, od przygotowań przedślubnych do oczepin, fotograficzna sesja narzeczeńska przed ślubem oraz sesja plenerowa ślubna. Obie w innym terminie. Całość w formie fotoreportażu. Internetowa galeria ślubna na jeden rok

  Wersja II

  Dzień zdjęciowy, od przygotowań przedślubnych do oczepin, sesja plenerowa ślubna w innym dniu. Całość w formie fotoreportażu. Internetowa galeria ślubna na 6 miesięcy.

  Wersja III

  Reportaż z ceremonii. Kościół lub inne miejsce. Powitanie przed oraz życzenia po ślubie.

  Powyższe propozycje proszę traktować informacyjnie. Za każdym razem oferta jest ustalana indywidualnie.

Zdjęcia ślubne

 • zdjęcia na ślubie
 • zdjęcia na ślubie
 • zdjęcia na ślubie
 • zdjęcia na ślubie
 • zdjęcia na ślubie
 • zdjęcia na ślubie
 • zdjęcia na ślubie
 • zdjęcia na ślubie
 • zdjęcia na ślubie
 • zdjęcia na ślubie
 • zdjęcia na ślubie
 • zdjęcia na ślubie
 • zdjęcia na ślubie
 • zdjęcia na ślubie
 • zdjęcia na ślubie
 • zdjęcia na ślubie
 • zdjęcia na ślubie
 • zdjęcia na ślubie
 • zdjęcia na ślubie
 • zdjęcia na ślubie
 • zdjęcia na ślubie
 • zdjęcia na ślubie
 • zdjęcia na ślubie
 • zdjęcia na ślubie
Małżeństwo

Kan. 1055 - Małżeńskie przymierze, przez które mężczyzna i kobieta tworzą ze sobą wspólnotę całego życia, skierowaną ze swej natury do dobra małżonków oraz do zrodzenia i wychowania potomstwa, zostało między ochrzczonymi podniesione przez Chrystusa Pana do godności sakramentu.

Z tej racji między ochrzczonymi nie może istnieć ważna umowa małżeńska, która tym samym nie byłaby sakramentem.

Kan. 1056 - Istotnymi przymiotami małżeństwa są jedność i nierozerwalność, które w małżeństwie chrześcijańskim nabierają szczególnej mocy z racji sakramentu.

Kan. 1057 - Małżeństwo stwarza zgoda stron między osobami prawnie do tego zdolnymi, wyrażona zgodnie z prawem, której nie może uzupełnić żadna ludzka władza.

Zgoda małżeńska jest aktem woli, którym mężczyzna i kobieta w nieodwołalnym przymierzu wzajemnie się sobie oddają i przyjmują w celu stworzenia małżeństwa.

Kan. 1058 - Małżeństwo mogą zawrzeć wszyscy, którym prawo tego nie zabrania.

Kan. 1059 - Małżeństwo katolików, chociażby tylko jedna strona była katolicka, podlega nie tylko prawu Bożemu, lecz także kanonicznemu, z zachowaniem kompetencji władzy państwowej odnośnie do czysto cywilnych skutków tegoż małżeństwa.

Kan. 1060 - Małżeństwo cieszy się przychylnością prawa, dlatego w wątpliwości należy uważać je za ważne, dopóki nie udowodni się czegoś przeciwnego.

Kan. 1061 - Ważne małżeństwo pomiędzy ochrzczonymi nazywa się tylko zawartym, jeśli nie zostało dopełnione; zawartym i dopełnionym, jeśli małżonkowie podjęli w sposób ludzki akt małżeński przez się zdolny do zrodzenia potomstwa, do którego to aktu małżeństwo jest ze swej natury ukierunkowane i przez który małżonkowie stają się jednym ciałem.
Gdy po zawarciu małżeństwa małżonkowie wspólnie zamieszkali, domniemywa się dopełnienie, dopóki coś przeciwnego nie zostanie udowodnione.
Nieważne małżeństwo nazywa się mniemanym, jeśli zostało zawarte w dobrej wierze przez jedną przynajmniej ze stron, dopóki obydwie strony nie upewnią się o jego nieważności.

Kan. 1062 - Przyrzeczenie małżeństwa, bądź jednostronne, bądź dwustronne, nazywane zaręczynami, jest regulowane prawem partykularnym, ustanowionym przez Konferencję Episkopatu z uwzględnieniem zwyczajów oraz prawa świeckiego, gdy takie zostało wydane.
Przyrzeczenie małżeństwa nie stanowi podstawy do wniesienia skargi, żądającej zawarcia małżeństwa. Przysługuje jednak skarga o wynagrodzenie szkód, jeśli takie powstały.

Ojcowie Dominikanie, Klasztor św. Józefa, Klasztor na Służewie – zdjęcia ślubne