Pierwsza Komunia Święta to najważniejszy dzień w życiu ośmiolatka

Zdjęcia na pierwszej komunii świętej

Pierwsza Komunia Święta to najważniejszy dzień w życiu ośmiolatka

Zdjęcia na pierwszej komunii świętej

Najważniejsza pamiątka z tego dnia

Podniosła uroczystość, komunijne prezenty oraz zrobione przez zawodowego fotografa, w formie reportażu, zdjęcia na Pierwszej Komunii Świętej.

Jako fotograf, posiadam uprawnienia do fotografowania uroczystości kościelnych
Ukończyłem kurs liturgiczny dla fotografów. Z uwagi na charakter uroczystości oraz specyficzne warunki panujące w trakcie, uniemożliwiające bardzo często fotografowanie podczas sakramentu, proponuję Państwo następujące warianty:

Pierwsza komunia Warszawa

Zależny od zgody na fotografowanie w kościele.

Wariant pełny

indywidualny

Dzień zdjęciowy, od przygotowań przez spotkanie przed kościołem, zdjęcia rodzinne, msza święta z sakramentem. Zdjęcia w trakcie komunii świętej.

Po zakończeniu uroczystości zdjęcia grupowe-rodzinne oraz rodziców z dzieckiem. Uroczyste spotkanie rodzinne po uroczystości. Sesja fotograficzna dziecka w trakcie spotkania lub innym terminie podczas białego tygodnia. Całość w formie fotoreportażu. Internetowa galeria fotograficzna na 3 miesiące.

Wariant uproszczony

indywidualny

Sesja fotograficzna dziecka po Pierwszej Komunii.

Najczęściej w trakcie rodzinnego, uroczystego spotkania. Zdjęcia grupowe-rodzinne oraz rodziców z dzieckiem. Spotkanie rodzinne po uroczystości. Internetowa galeria na 3 miesiące.

Zależny od zgody na fotografowanie w kościele.

Zależny od ustaleń z całą klasą - grupą.

Wariant grupowy

klasa - grupa

Zdjęcia w trakcie całej komunii dla całej grupy – klasy.

Od spotkania przed kościołem do zdjęcia grupowego po zakończeniu. Każde dziecko otrzymuje pakiet kilkunastu zdjęć. W tym wariancie występuje jako oficjalny fotograf klasy z uprawnieniami do fotografowania uroczystości kościelnych. Potrzebna jest zgoda ks. proboszcza na fotografowanie.

Do każdego wariantu otrzymujecie Państwo, w zależności od opcji, odbitki fotograficzne lub fotoksiążkę oraz nielimitowaną ilość zdjęć na nośniku cyfrowym, przygotowanych do dalszego kopiowania. Powyższe propozycje proszę traktować informacyjnie. Za każdym razem oferta jest ustalana indywidualnie.

Zdjęcia z Pierwszej Komunii Świętej

Galeria

Darek Kanak

fotograf

Pierwsza Komunia Święta​

– uroczystość katolicka, w której podczas mszy świętej wierni po raz pierwszy przyjmują Najświętszy Sakrament, czyli zgodnie z wyznawaną przez siebie wiarą prawdziwe ciało Chrystusa pod postacią chleba. Do Pierwszej Komunii Świętej Kościół dopuszcza wiernych, którzy znają podstawowe prawdy wiary i rozumieją dokonującą się na mszy świętej transsubstancjację.

Pierwsza Komunia Święta jest ważnym wydarzeniem nie tylko dla przyjmujących i ich rodzin, lecz również dla całej wspólnoty parafialnej. W Polsce wiek przyjęcia Pierwszej Komunii Świętej jest obecnie ustalony na trzecią klasę szkoły podstawowej. Dzieci w dniu uroczystości komunijnej ubierają się w specjalne stroje (dziewczynki w białe sukienki, chłopcy w garnitury lub w alby komunijne). Dzieci do tego dnia przygotowują się cały rok.Wczesna komunia.

W niektórych miejscach w Polsce i na świecie praktykuje się wczesną komunię, dla 5-7 latków. Mówił o niej św. Tomasz z Akwinu: „Kiedy dzieci zaczynają już dochodzić do pewnego używania rozumu, tak że mogą się przejąć czcią względem Eucharystii, można im tego sakramentu udzielić”. Możliwość taką dopuścił Pius X w dekrecie Quam Singulari z 1910 o Komunii świętej dzieci. Dziecko może przyjąć Komunię świętą, jeżeli potrafi odróżnić chleb zwykły od Chleba Eucharystycznego i wierzy, że przyjmując Komunię świętą przyjmuje Chrystusa. Przed I Komunią świętą wymagana jest zawsze spowiedź dziecka.Papież Jan Paweł II pochwalał zwyczaj wczesnej Komunii świętej.