Close
Zdjęcia na chrzcie
Zdjęcia na chrzcie

Zdjęcia na chrzcie – oferta na zdjęcia z chrztu

Chrzest święty jest specyficznym wydarzeniem. Główny bohater go nie pamięta. Zdjęcia na chrzcie zrobione przeze mnie i zamieszczone niżej, pokazują jak może ten dzień zapamiętać.

Zdjęcia na chrzcie - opcje

Jako fotograf mam uprawnienia do fotografowania uroczystości kościelnych. Ukończyłem kursu liturgiczny dla fotografów.

Z uwagi na charakter uroczystości oraz specyficzne warunki panujące w trakcie, proponuję Państwu następujące opcje wykonania zdjęć na chrzcie:

Zdjęcia na chrzcie - opcja podstawowa

Spotkanie przed kościołem. Wykonuję szereg zdjęć „rodzinnych” msza z chrztem lub sam sakrament. Po zakończeniu uroczystości zdjęcia „grupowe-rodzinne” oraz rodziców z dzieckiem. Całość w formie fotoreportażu. Nielimitowaną ilość zdjęć na nośniku cyfrowym, przygotowanych do dalszego kopiowania.

zobacz zdjęcia na chrzcie

Zdjęcia na chrzcie - opcja pełna

Dzień zdjęciowy. Od przygotowań przez spotkanie przed kościołem, zdjęcia „rodzinne”, msza z chrztem lub sam sakrament. Po zakończeniu uroczystości zdjęcia „grupowe-rodzinne” oraz rodziców z dzieckiem. Spotkanie rodzinne po uroczystości. Domowa sesja fotograficzna dziecka w innym terminie. 30 odbitek fotograficznych w formacie 15 x 21 lub fotoksiążka oraz nielimitowana ilość zdjęć na nośniku cyfrowym, przygotowanych do dalszego kopiowania. Internetowa galeria ze zdjęciami na 3 miesiące.

zdjęcia na chrzcie w opcji pełnej

Powyższe propozycje proszę traktować informacyjnie. Za każdym razem oferta jest ustalana indywidualnie.

Z teologii sakramentu Chrztu Świętego

„…Chrzest św. jest to sakrament, w którym człowiek otrzymuje wraz z łaską uświęcającą odpuszczenie grzechu pierworodnego i wszystkich grzechów przed chrztem popełnionych (gdy chrzest przyjmuje się w starszym wieku) oraz czyni nas członkami Kościoła.

Pan Jezus ustanowił chrzest św. po swym zmartwychwstaniu i polecił apostołom udzielać go innym następującymi słowami: Idźcie i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w Imię Ojca i Syna i Ducha Św.; uczcie je zachowywać wszystko, co wam powiedziałem. (Mt 28, 19-20).

Chrzest jest koniecznie potrzebny do zbawienia (daje pierwszy raz łaskę uświęcającą) i z wyraźnego rozkazu Chrystusa: „Kto uwierzy i przyjmie chrzest będzie zbawiony, kto nie uwierzy będzie potępiony”

Istotny obrzęd chrztu polega na zanurzeniu kandydata w wodzie lub polaniu wodą jego głowy z równoczesnym wezwaniem Trójcy Świętej, to znaczy Ojca, Syna i Ducha Świętego.Od najdawniejszych czasów chrzest jest udzielany dzieciom, ponieważ jest łaską i darem Bożym, które nie zakładają ludzkich zasług. Wejście w życie chrześcijańskie daje dostęp do prawdziwej wolności.

Jeśli chodzi o dzieci zmarłe bez chrztu, to Kościół zachęca nas do ufności w miłosierdzie Boże wobec tych dzieci i do modlitwy za nie.Chrztu można udzielić tylko raz w życiu (wyciska na duszy niezatarte znamię) i jest on ważny nawet wtedy, gdy był przyjęty i innej wspólnocie chrześcijańskiej.

W razie niebezpieczeństwa śmierci nieochrzczonego każda osoba (nawet niewierząca) może udzielić mu chrztu, pod warunkiem że ma intencję uczynienia tego, co czyni Kościół, i trzykrotnie poleje wodę głowę kandydata, mówiąc: „N. (tu wymienia imię) Ja ciebie chrzczę w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego”. Informacje na piśmie o udzielonym „chrzcie z wody” należy przekazać do parafii rodziców dziecka.

Przy chrzcie są obecni również chrzestni, którzy wyznają razem z rodzicami wiarę Kościoła, w której dziecko otrzymuje chrzest, a po chrzcie mają wspierać rodziców w staraniu o to, by dziecko doszło do wyznawania wiary i wyrażało ją życiem. Dziwne wydaje się sprowadzanie roli chrzestnych przede wszystkim czy jedynie do zakresu obdarzania chrześniaka prezentami…”

Parafia bł. Edmunda Bojanowskiego na Ursynowie – zdjęcia na chrzcie