Close
Zdjęcia ślubne
obraczki slubne

Fotograf ślubny – oferta na zdjęcia ślubne

Dzień ślubu jest jednym z najważniejszych i najbardziej magicznych dni Waszego życia

Wasze zdjęcia ślubne są bardzo ważne

Dzień ślubu jest pełen emocji, miłości i radości. Zdjęcia ślubne stają się prawdziwymi pamiątkami. Cieszą i są pielęgnowane przez wiele lat.

Moja oferta na zdjęcia ślubne

Lubię fotografować ludzi. Ich radości i smutki. Widać to na moich zdjęciach. Dzięki temu wiem, że wybierzemy idealny pakiet ślubny dla Was i Waszych bliskich. Pokażę każdy ważny moment Waszego ślubu.

Wszystkie zdjęcia wykonuję osobiście. Jako fotograf ślubny mam uprawnienia do fotografowania uroczystości kościelnych. Ukończyłem kurs liturgiczny dla fotografów.

Pracuję tak by oferta na zdjęcia ślubne była wykonana i przygotowana z najwyższą starannością. Każda fotografia będzie doskonale reprezentować Wasz wyjątkowy dzień.

Poniższa oferta na zdjęcia ślubne jest przykładowa. Traktujcie ją informacyjnie. Za każdym razem oferta na zdjęcia ślubne jest ustalana z Wami indywidualnie.

Oferta na zdjęcia ślubne - wersja I

Zdjęcia od przygotowań przedślubnych, np. zakup obrączek czy sukni ślubnej, do oczepin na weselu. Fotograficzna sesja narzeczeńska przed ślubem oraz sesja plenerowa ślubna. Obie w różnych terminach. Całość w formie fotoreportażu. Internetowa galeria ślubna.

kilka zdjęć ślubnych tego wariantu

Oferta na zdjęcia ślubne - wersja II

Dzień zdjęciowy, od przygotowań przedślubnych do oczepin. Sesja plenerowa ślubna w innym dniu. Całość w formie fotoreportażu. Internetowa galeria ślubna.

zobacz zdjęcia na ślubie i weselu

Oferta na zdjęcia ślubne - wersja III

Reportaż z ceremonii. Kościół lub inne miejsce. Powitanie przed oraz życzenia po ślubie.

zdjęcia ślubne w kościele – realizacja
Małżeństwo

Kan. 1055 – Małżeńskie przymierze, przez które mężczyzna i kobieta tworzą ze sobą wspólnotę całego życia, skierowaną ze swej natury do dobra małżonków oraz do zrodzenia i wychowania potomstwa, zostało między ochrzczonymi podniesione przez Chrystusa Pana do godności sakramentu.

Z tej racji między ochrzczonymi nie może istnieć ważna umowa małżeńska, która tym samym nie byłaby sakramentem.

Kan. 1056 – Istotnymi przymiotami małżeństwa są jedność i nierozerwalność, które w małżeństwie chrześcijańskim nabierają szczególnej mocy z racji sakramentu.

Kan. 1057 – Małżeństwo stwarza zgoda stron między osobami prawnie do tego zdolnymi, wyrażona zgodnie z prawem, której nie może uzupełnić żadna ludzka władza.

Zgoda małżeńska jest aktem woli, którym mężczyzna i kobieta w nieodwołalnym przymierzu wzajemnie się sobie oddają i przyjmują w celu stworzenia małżeństwa.

Kan. 1058 – Małżeństwo mogą zawrzeć wszyscy, którym prawo tego nie zabrania.

Kan. 1059 – Małżeństwo katolików, chociażby tylko jedna strona była katolicka, podlega nie tylko prawu Bożemu, lecz także kanonicznemu, z zachowaniem kompetencji władzy państwowej odnośnie do czysto cywilnych skutków tegoż małżeństwa.

Kan. 1060 – Małżeństwo cieszy się przychylnością prawa, dlatego w wątpliwości należy uważać je za ważne, dopóki nie udowodni się czegoś przeciwnego.

Kan. 1061 – Ważne małżeństwo pomiędzy ochrzczonymi nazywa się tylko zawartym, jeśli nie zostało dopełnione; zawartym i dopełnionym, jeśli małżonkowie podjęli w sposób ludzki akt małżeński przez się zdolny do zrodzenia potomstwa, do którego to aktu małżeństwo jest ze swej natury ukierunkowane i przez który małżonkowie stają się jednym ciałem.
Gdy po zawarciu małżeństwa małżonkowie wspólnie zamieszkali, domniemywa się dopełnienie, dopóki coś przeciwnego nie zostanie udowodnione.
Nieważne małżeństwo nazywa się mniemanym, jeśli zostało zawarte w dobrej wierze przez jedną przynajmniej ze stron, dopóki obydwie strony nie upewnią się o jego nieważności.

Kan. 1062 – Przyrzeczenie małżeństwa, bądź jednostronne, bądź dwustronne, nazywane zaręczynami, jest regulowane prawem partykularnym, ustanowionym przez Konferencję Episkopatu z uwzględnieniem zwyczajów oraz prawa świeckiego, gdy takie zostało wydane.
Przyrzeczenie małżeństwa nie stanowi podstawy do wniesienia skargi, żądającej zawarcia małżeństwa. Przysługuje jednak skarga o wynagrodzenie szkód, jeśli takie powstały.

Ojcowie Dominikanie, Klasztor św. Józefa